Oost-Vlaanderen

Stuur mij vacatures als deze
toon 1–1 van de 1 vacatures
Functieinhoud Jouw opdracht Je staat in voor de voorbereiding en uitvoering van het mobiliteitsbeleid van de gemeente en de algemene coördinatie van GIS. Je staat in voor de voorbereiding, advisering, administratieve uitvoering/begeleiding en de evaluatie van de lopende en nieuw te plannen verkeers- en vervoersprojecten in de gemeente. Je bent het aanspreekpunt voor inwoners met betrekking tot mobiliteit, je coördineert
Toelichting vast voltijds contractueel verband Functieinhoud Jouw opdracht Je staat in voor het onthaal en de front-office voor de dienst omgeving (ruimtelijke ordening en milieu) Je vertrekt inlichtingen aan het publiek inzake de dienst en je biedt ondersteuning bij het indienen van een vergunningsaanvraag Je ontvangt, behandelt en verwerkt dossiers omgevingsvergunning voor de dienst milieu Je behandelt dossiers inzake leegstand
Organisatie: Gemeente Ede  –  Wat ga je doen? Je werkt nauw samen met het team van beleidsadviseurs Jeugd en Onderwijs. Je ondersteunt deze op gebied van een groot aantal taken zoals de focusagenda Jeugd & Onderwijs, specialistische jeugdhulp, sterk lokaal netwerk en de regionale taken op gebied van de Jeugdwet, passend onderwijs, programma Vroegtijdig School Verlaten en RMC. Daarin werk
Organisatie: Gemeente Melle  –  Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor onderhoudswerken en problemen m.b.t. ons gebouwenpatrimonium. Je staat in voor controle op werken uitgevoerd door externe opdrachtnemers. Je draagt via deze controles bij tot een kwalitatieve uitvoering van de werken. Zo waak je erover dat werkzaamheden vlot, tijdig, veilig, kwaliteitsvol en volgens de gemaakte afspraken en voorschriften verlopen. Om in
Organisatie: Gemeente Brasschaat  –  Als manager ruimte en wonen ben je verantwoordelijk voor het uittekenen en uitvoeren van ruimtelijke beleidsplannen en beleidskaders van de afdeling Ruimte & Wonen.   Samen met de collega’s van de dienst Ruimte & Wonen vorm je een enthousiast team dat elkaar inhoudelijk versterkt en ondersteunt bij het realiseren van de ruimtelijke uitdagingen. Er heerst een
Organisatie: Stad Zottegem  –  Het bestuur van Zottegem werft aan: een (m/v/x) ploegbaas – graad D4-D5 – voltijdse contractuele functie. Als ploegbaas coördineer je de uit te voeren werkopdrachten en voorzie je in de nodige opvolging opdat deze efficiënt en correct worden uitgevoerd. Je geeft leiding en ziet erop toe dat de di… Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak
Organisatie: Stad Zottegem  –  Het bestuur van Zottegem werft aan: een (m/v/x) ploegbaas – graad D4-D5 – voltijdse contractuele functie. Als ploegbaas coördineer je de uit te voeren werkopdrachten en voorzie je in de nodige opvolging opdat deze efficiënt en correct worden uitgevoerd. Je geeft leiding en ziet erop toe dat de di… Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak
Organisatie: Stad Zottegem  –  Het bestuur van Zottegem werft aan: een (m/v/x) theatertechnicus – graad C1-C3 – halftijdse contractuele functie. Je staat in voor de technische omkadering van voorstellingen door te voorzien in opbouw, afbraak en bediening. Je voorziet tevens in correct gebruik en onderhoud van de theater-techni… Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op
Organisatie: GEMEENTEBESTUUR WEMMEL  –  Functieomschrijving Ondersteunen van het diensthoofd door het opvolgen en uitvoeren van de dossiers, zowel administratief, technisch als inhoudelijk, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren. Dit houdt volgende aspecten in: Administratieve opdrachten: opvolgen en afhandelen van dossiers opmaken van nota’s en college- en gemeenteraadsbesluiten aanmaken en aanleveren van attesten, akten en documenten behandelen van in- en uitgaande
Organisatie: Stad Brugge  –  Functieomschrijving Wat is jouw rol? Smart City, een stad waar er wordt ingezet op efficiëntie van openbare diensten, het leven vergemakkelijken en de levenskwaliteit verbeteren voor inwoners, bezoekers, werknemers en bedrijven? Dat is de stad die Brugge nastreeft. Ben jij de gangmaker voor de Smart City strategie van Stad Brugge? Dan zien onze collega’s van Informatica

Nieuwsbrief overheid