Sorting by

×

Diensthoofd – preventieadviseur niveau 1 – SOLVA 30 Bekeken

Organisatie: SOLVA   – Locatie: Sint-Lievens-Houtem

Solliciteren tot: 2023-12-31

Als diensthoofd preventieadviseur (niveau 1) coördineer en organiseer je de dienst volgens het erkennings-KB van de GID-SOLVA. Je houdt toezicht op de werking van de GID-PBW. Ook ondersteun en volg je de collega’s preventieadviseurs van de GID-SOLVA op. Als preventieadviseur heb je als hoofddoel om besturen te adviseren, sensibiliseren en begeleiden op vlak van preventiebeleid. Zo doe je voorstellen rond veiligheidsthema’s op tijdsefficiënte, prijsbewuste wijze.

Een greep uit je takenpakket als Diensthoofd:

 • Je vertaalt de visie en het beleid van SOLVA naar concrete doelstellingen voor het eigen team alsook voor de individuele teamleden;
 • Je coördineert de dagelijkse werking van het team, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak;
 • Je bereidt het beheerscomité voor en zorgt voor de opmaak van de notulen;
 • Je organiseert overleg in kader van de werking van het eigen team zoals het maandelijks teamoverleg, infosessies besturen en dergelijke meer en rapporteert hierover aan de algemeen directeur en het beheerscomité GID-PBW;
 • Je ziet toe op het gebruik van de standaarddocumenten binnen je team en stuurt bij waar nodig;
 • Je bereidt beleidsvoorstellen voor en formuleert beleidsadviezen om inhoud te geven aan beleidsnota’s;
 • Je geeft leiding aan je team en voert loopbaan-, functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • Je zorgt voor de begeleiding en coaching van de individuele teamleden;
 • Je maakt op en beheert de budgetten van het eigen team in functie van de operationele doelstellingen;
 • Je bereidt de jaarlijkse begroting en de jaarlijkse afrekening voor en bezorgt de input aan de financieel directeur;
 • Je maakt prijsoffertes op voor nieuwe besturen en staat in voor de verdeling van de tijdsbesteding (capaciteitsplanning) van de GID-PBW;
 • Je bent de contactpersoon voor allerhande externe gesprekspartners zoals FOD-WASO, HUA….;
 • Je volgt de wetgeving, reglementering, normen, nieuws en algemene tendensen op in jouw werkveld en formuleert adviezen en voorstellen hieromtrent.

Een greep uit je takenpakket als preventieadviseur:

 • Je adviseert onze lokale besturen inzake de wettelijke toepassingen rond preventie en welzijn op het werk zoals het is opgelegd in de Welzijnswet, de codex en het ARAB. Je ondersteunt de besturen bij het opmaken van het jaaractieplan, het globaal preventieplan en het risicobeheersingssysteem;
 • Je geeft advies inzake de organisatie van de arbeidsplaatsen en werkposten, arbeidsmiddelen en –omstandigheden en hygiëne en zorgt voor de opmaak van de nodige instructies…;
 • Je werkt mee aan de risicoanalyse en stelt preventiemaatregelen voorop;
 • Je werkt mee aan de uitwerking van noodprocedures en de organisatie van EHBO;
 • Je onderzoekt ongevallen en incidenten, arbeidsplaatsen, processen en werkmethodes;
 • Je doet werkplaatsbezoeken en maakt van allerhande documenten en adviesverslagen op;
 • Je staat ter beschikking van het bestuur, het overlegcomité, de leidinggevenden en de personeelsleden voor alle zaken die gevolgen kunnen hebben op het welzijn op het werk;
 • Je werkt samen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.

Lees hier het volledig vacaturebericht

 

 

werkenbijdeoverheid.be

Login om te solliciteren
Ik stel mij kandidaat

Laat een reactie na

Deel deze vacature

Contacteer ons

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid

Advertenties
Geverifieerd door MonsterInsights