Erfgoedconsulent_Cluster Cultuur_onbepaalde duur 169 Bekeken

Organisatie: Interwaas

Functieinhoud

De erfgoedconsulent werkt in nauwe samenwerking met de collega’s binnen de cultureel-erfgoedcel en onder de directie van Interwaas mee aan de uitvoering van het Cultureel-erfgoedconvenant 2021-2026.De erfgoedconsulent:staat in voor het opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten binnen de cultureel-erfgoedcel.bouwt expertise op aangaande diverse inhoudelijke thema’s rond cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking en wisselt deze expertise actief uit met de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren. Daarnaast ondersteunt de erfgoedconsulent actief de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren in hun werking.ondersteunt i.s.m. de collega’s van de cultureel-erfgoedcel de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel.

Resultaatgebied 1: projectcoördinatie

Betreft het opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten binnen de cultureel-erfgoedcel rond cultureel erfgoed in het Waasland. Dit omvat o.a.

 • Inhoudelijke visie hebben en richting aangeven binnen de projecten;
 • Projecten globaal in goede banen leiden en de vooropgestelde deadlines halen;
 • Projecten op de meest efficiënte en doelgroepgerichte wijze communiceren;
 • Toezicht houden op het voorziene budget;
 • Contacten leggen en onderhouden met projectpartners;
 • Constructief samenwerken met projectpartners binnen een project;
 • Vergaderingen plannen en leiden;
 • Verslagen opmaken en communiceren;
 • Rapporteren aan de stuurgroep.

Resultaatgebied 2: expertise-uitwisseling en actieve ondersteuning

Betreft het opbouwen van expertise aangaande diverse inhoudelijke thema’s rond cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking en het actief uitwisselen van deze expertise met de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren. Daarnaast ondersteunt de erfgoedconsulent actief de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren in hun werking. Dit omvat o.a.

 • Opbouwen van expertise rond thema’s rond cultureel erfgoed (bv. digitalisering, behoud en beheer, immaterieel erfgoed, participatie…);
 • Actief uitwisselen van expertise met (cultureel-erfgoed)actoren, zowel binnen het Waasland als daarbuiten;
 • Bijwonen en inhoudelijk ondersteunen van werkgroepen van projecten van derden;
 • Verlenen van advies op maat aan de (cultureel-erfgoed)actoren;
 • Begeleiden van ondersteuningstrajecten m.b.t. de zorg voor en publiekswerking over van cultureel erfgoed.

Resultaatgebied 3: ondersteuning van de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel

Betreft het mee opvolgen van de ondersteuning van de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel i.s.m. de collega’s van de cultureel-erfgoedcel. Dit omvat o.a.

 • Uitvoeren van de administratie van de cultureel-erfgoedcel;
 • Uitvoeren van de algemene communicatie van de cultureel-erfgoedcel;
 • Een goede projectadministratie voeren.

 

Lees hier het volledig vacaturebericht
Solliciteren voor deze vacature.

 

 

werkenbijdeoverheid.be

Login om te solliciteren
Ik stel mij kandidaat

Laat een reactie na

Deel deze vacature