Sorting by

×

Een ongunstige evaluatie hoeft geen ontslag.

 

Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed dat de modaliteiten vaststelt voor de beëindiging van het statutaire dienstverband bij de lokale en provinciale besturen.

Differentiatie van gevolgen bij een ongunstig evaluatieresultaat 

Aan een evaluatie  (of meerdere evaluaties ) met als resultaat ongunstig, werd door heel wat besturen de ontslagmogelijkheid als gevolg voorzien. Naast dit definitief gevolg, voorziet de rechtspositieregeling nu de mogelijkheid om minder drastische gevolgen te koppelen aan een ongunstige opvolging, feedback of evaluatie.

 

Artikel 13 – BVR wijziging

De raad bepaalt in de rechtspositieregeling de wijze van opvolging en feedback, en de procedure voor de eventuele evaluatie, vermeld in artikel 194, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017, en artikel 111, eerste lid van het Provinciedecreet van 9 december 2005, en ook de gevolgen van opvolging, feedback of eventuele evaluatie.

Aan dit artikel 13 worden een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“Als de evaluatie, vermeld in het eerste lid, ongunstig is, kan het personeelslid ontslagen worden wegens beroepsongeschiktheid als vermeld in artikel 111, vierde lid, van het Provinciedecreet van 9 december 2005, en artikel 194, vierde lid, van het decreet van 22 december 2017.

In afwijking van het tweede lid kan de raad tijdelijke en minder verstrekkende gevolgen koppelen aan een ongunstige opvolging, feedback of evaluatie.”.

 

Wijziging omtrent werk-privé

Het besluit regelt ook de omzetting van de Europese richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers voor statutaire personeelsleden en van de Europese Richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: zij kunnen een flexibele werkregeling aanvragen voor zorgdoeleinden en worden beschermd tegen ontslag voor het opnemen van bepaalde zorgverloven of voor het aanvragen van een flexibele werkregeling. Het besluit regelt ook dat personeelsleden die werkzaam zijn in een federaal gefinancierde gezondheidsinstelling of -entiteit van een lokaal bestuur (thuisverpleging) kunnen instappen in de IFIC-functieclassificatie. Het besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

 

Bron: Vlaamse Regering, 10 november 2023. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen

 

 

​ 

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid