Gemeenteraad: digitaal en fysiek vergaderen ?

Vraagstelling: Kan een gemeenteraad zowel fysiek als digitaal vergaderen combineren ? 

In de huidige stand van de regelgeving zijn hybride vergaderingen strikt genomen niet mogelijk. Omwille van de huidige gezondheidsproblematiek is het evenwel toegestaan dat lokale bestuursorganen op hybride wijze vergaderen. Er wordt nagedacht om de hybride vorm van vergaderen als mogelijke vergadervorm te behouden na de coronacrisis. Daarvoor is een decreetswijziging nodig. Deze wijziging is voorzien in het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de versterking van de lokale democratie zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 juli 2020.Uiteraard zijn er extra aandachtspunten bij hybride vergaderingen. De leden die digitaal deelnemen moeten de vergadering middels een audiovisuele live-verbinding kunnen volgen. De leden die digitaal deelnemen moeten elk afzonderlijk digitaal toegang hebben tot de beraadslaging en stemming. Alle leden moeten zichtbaar en hoorbaar herkenbaar zijn voor de andere leden en het publiek. Enkel dan kan de identiteit van de leden worden vastgesteld.

 

Bron: Parlementaire vragen, 8/10/2020

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

Vacatures van Indeed