De rol van de burgemeester inzake coronamaatregelen

Burgemeesters kunnen lokaal maatregelen nemen in verband met Corona. Dit kadert in een aangepast beleid om een lokale problematiek aan te pakken, kan. Voor  de burgemeesters is het  echter niet altijd  eenvoudig: wat mogen ze nu wel en wat mogen ze niet meer doen? Zelfs de gouverneurs zijn het er niet helemaal over eens.

De rol van de burgemeester en bij uitbreiding het lokaal bestuur blijft essentieel in de bestrijding van de pandemie. Het zijn onze lokale besturen die de situatie op lokaal niveau monitoren. Ook tijdens deze vierde golf zijn zij zeer belangrijke actoren in de verdere bestrijding. In de Pandemiewet is in artikel 4, §2 opgenomen dat wanneer de lokale omstandigheden het vereisen de gouverneurs en burgemeesters, elk voor het eigen grondgebied, maatregelen kunnen nemen die strenger zijn dan de federale maatregelen overeenkomstig de eventuele instructies van de bevoegde minister. De burgemeesters overleggen daartoe met de bevoegde federale en deelstatelijke overheden in functie van de beoogde maatregel. In elk geval worden de maatregelen beoogd door de burgemeester vastgesteld na overleg met de gouverneur.

Burgemeesters kunnen binnen het van toepassing zijnde juridische kader een aantal bijkomende maatregelen nemen ter bestrijding van het coronavirus. Momenteel is dat kader vastgelegd in het KB van 28 oktober 2021. Het gaat bijvoorbeeld om het uitbreiden van de mondmaskerplicht, het aansporen tot het inzetten op ventilatie(maatregelen), het beperken van (sociale) activiteiten,… De juridische grondslag daarvoor ligt in artikel 25 van het KB van 28 oktober 2021 en in de artikelen 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

Een burgemeester kan de aanvullende maatregelen enkel nemen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  •  de epidemiologische omstandigheden vereisen bijkomende maatregelen;

  •  de beslissing is proportioneel, grondig gemotiveerd en beperkt in de tijd;

  • er is voorafgaand overleg geweest met de vereiste entiteiten (i.c. de gouverneur).

    De lokale maatregelen moeten blijvend gemonitord worden op basis van de lokale uitbraken en de lokale besmettingscijfers

Bron: Publicatie van parlementaire vragen, 23 december 2021 – vraag van Brecht Warnez aan minister Bart Somers

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID