Sorting by

×

Duurzaam werkgeverschap

Lokale en provinciale besturen hebben er alle belang bij om zich in de toekomst op een duurzame wijze te kunnen (en blijven) profileren als aantrekkelijke werkgever. Het project ‘duurzaam werkgeverschap’ helpt hen om volop aan de slag te gaan met de nieuwe mogelijkheden uit het recente besluit rechtspositieregeling. Dat besluit biedt besturen de nodige flexibiliteit én autonomie om een modern, concurrentieel en aantrekkelijk HR-beleid uit te tekenen.

Het project ‘duurzaam werkgeverschap’ bestaat uit 2 verschillende campagnes: een ondersteunende campagne en een bekendmakingscampagne.

Ondersteunende campagne

Besturen worden in de ondersteunende campagne begeleid in hun pad naar duurzaam werkgeverschap. Samen kijken we hoe ver ze staan als aantrekkelijke werkgever en hoe ze dat kunnen verbeteren.

De focus ligt op:

  • de nieuwe mogelijkheden en vrijheden die het rechtspositiebesluit biedt
  • de manier waarop het bestuur de nieuwe mogelijkheden en vrijheden kan inzetten om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Het materiaal en de goede praktijkvoorbeelden die uit de campagne voortvloeien, worden gedeeld zodat andere besturen ze kunnen gebruiken als inspiratiemateriaal om zelf het eigen personeelsbeleid onder de loep te nemen en, waar nodig, aan te passen. We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit tussen de geselecteerde besturen zodat zoveel mogelijk besturen het materiaal en de goede praktijkvoorbeelden kunnen gebruiken.

De besturen die zich hebben aangemeld voor deze campagne worden ingedeeld in een aantal groepen.

Selectie van besturen

We kozen 5 besturen om deel te nemen aan deze campagne. Zij krijgen een ondersteuningstraject op maat dat aansluit bij een specifiek HR-thema. Er werd voor deze besturen gekozen op basis van hun regio, bevolkingsaantal, motivatie, maturiteit, gepersonaliseerde doelstellingen, hun voeling met de HR-thema’s en de verdeling volgens de Belfius clusters. Op basis van deze criteria is er gekozen voor:

  • Deinze – Van HR-beleid naar RPR 2.0
  • Duffel – Van HR-beleid naar HR-praktijk
  • Eeklo – Van HR-visie naar duurzaam HR-beleid
  • Ichtegem – Van HR-visie naar werkgeversbelofte
  • Een consortium/(tijdelijk) samenwerkingsverband tussen enkele gemeenten uit de Rupelstreek – Samen werk maken van een HR-beleid

Stuurgroep

Naast de geselecteerde besturen zijn er ook enkele andere besturen en experts die alles mee begeleiden. Zij maken deel uit van de stuurgroep van dit project. Samen met hen wordt de kwaliteit van de ondersteunende campagne bewaakt.

Bron: Duurzaam werkgeverschap | Vlaanderen.be

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid