Sorting by

×

Federale overheid gaat voor een coherent en inclusief HR-beleid

Bron: Federale Overheid, 2 juli 3-7-2024 21:28

Categorieën: Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever

Het College van Voorzitters publiceerde een memorandum met een visie voor de federale overheid voor de komende jaren, inclusief de uitdagingen waar de overheid voor staat. 

De federale overheid moet kunnen rekenen op gemotiveerde en flexibele medewerkers die zich ten volle inzetten tijdens hun opdracht en hun werk. Daarom is het nodig een HR-beleid te ontwikkelen en te versterken dat steun biedt aan de medewerkers en hun verantwoordelijken in hun veerkracht en inzetbaarheid als aan de organisatie. Over de middelen, praktijken en procedures op het vlak van de strategische planning van het personeel, van de selectie en aanwerving, van het levenslang leren en de ontwikkeling, van de arbeidsmobiliteit, van het loopbaan- en loonbeleid moet in dit kader nagedacht worden en ze moeten op hun beurt flexibel en vernieuwend blijven.
Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan het mentale en fysieke welzijn van het personeel; de ontwikkeling van een management dat dicht bij de medewerkers staat, meer belang hecht aan het menselijke aspect en zich tegelijk richt op de resultaten die verwacht worden van de overheid, moet hierbij ondersteuning bieden. Het creëren van een inclusieve organisatiecultuur, met oog voor diversiteit, zal hiertoe bijdragen.

Bron: Memorandum Een visie en uitdagingen voor de federale overheid  2025 – 2029, 18 juni 2024 – gepubliceerd op 02 07 2024

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid