Sorting by

×

Het toekomstig competentiemodel van de federale overheid

Bron: BOSA – 27-6-2024 23:08

Categorieën: Overheid – kandidaat, Overheid – werkgever

De federale overheid wil een personeelsbeleid voeren dat aangepast is aan haar evolutie. Een van de manieren om dit te bereiken is via competentiemanagement. Het vormt de basis van hr-processen en wordt ondersteund door een competentiemodel.

Basis voor hr-processen

  • Competentiemanagement, dat de basis vormt voor hr-processen, maakt het mogelijk om de competenties die nodig zijn voor de verschillende  binnen de federale overheid te verduidelijken.  Competentiemanagement stelt de federale overheid ook in staat te anticiperen op de behoefte aan competenties in het licht van de grote uitdagingen van de organisaties. Het is dus een cruciaal element in de ontwikkeling van een organisatie. Het maakt ze wendbaar en flexibel ten aanzien van veranderingen op de arbeidsmarkt, toenemende digitalisering, nieuwe samenwerkingsvormen, enz. en zorgt ervoor dat de organisatie nieuwe kansen kan grijpen. 
    Competentiemanagement is daarom nuttig op alle niveaus van de organisatie, van het vervullen van de opdrachten tot de ontwikkeling van medewerkers, en de verdeling van taken en het groeien van teams.   Competentiemanagement wordt ondersteund door een  , dat de federale competenties op een gestructureerde manier samenbrengt. Het model laat een organisatie toe om de nadruk te leggen op de competenties die nodig zijn om haar missies uit te voeren. En het zorgt ervoor dat medewerkers de competenties die nodig zijn voor hun functie op eenzelfde manier begrijpen, het geeft hen een duidelijk beeld van wat ze inhouden en hoe ze competenties kunnen ontwikkelen. Het competentiemodel van de federale overheid bestaat uit gedragscompetenties en technische competenties.   Gedragscompetenties Het competentiemodel van de federale overheid bestaat uit 12 gedragscompetenties, georganiseerd in 4 groepen: Reflecteren en creëren Uitwisselen en samenwerken Handelen en resultaten behalen Jezelf kennen en groeien Kritisch denken Communiceren Oplossingsgericht zijn Jezelf kennen Creatief denken Samenwerken Resultaatgericht zijn Je ontwikkelen Een visie ontwikkelen Begeleiden Klantgericht zijn Wendbaar zijn Deze gedragscompetenties worden gedefinieerd in het  competentiewoordenboek  en uitgesplitst in beheersingsniveaus en bijbehorende gedragsindicatoren. Technische competenties Technische competenties omvatten kennis en knowhow, die enerzijds technische kennis en deskundigheid zijn en anderzijds de kunst om kennis en leren toe te passen in een bepaalde situatie en context. Ze zijn onderverdeeld in twee hoofdrubrieken: beroep en ondersteuning. 
    De rubriek “beroep” omvat technische competenties rond regelgeving, vaardigheden, methodologie en context. De rubriek “ondersteuning” omvat technische competenties rond kantoortoepassingen, software, materiaal, talen en schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken. In tegenstelling tot gedragscompetenties zijn er enorm veel vakgebieden en beroepen. Er bestaat dus geen uitputtende lijst van alle technische competenties.

Bron: Competentiemodel van federale overheid, juni 2024 

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid