Sorting by

×

Recht op vijf werkdagen zorgverlof per jaar.

 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit van 20 januari 2023 met de nieuwe minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het gaat om enkele tekstuele verbeteringen en het rechtzetten van bepaalde anomalieën. Het besluit wordt ook in overeenstemming gebracht met de Europese richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Hierdoor krijgt elk personeelslid recht op vijf werkdagen zorgverlof per jaar. Zorgverlof is het onbetaald verlof voor personeelsleden om persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een familielid of aan een persoon die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden als het personeelslid dat of die om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

Daarnaast krijgen de statutaire personeelsleden van de lokale en provinciale besturen nu ook het recht het werk te verzuimen wegens overmacht in verband met dringende familieomstandigheden in geval van ziekte of een ongeval waardoor de onmiddellijke aanwezigheid van het personeelslid vereist is.

Dit wijzigingsbesluit brengt ook het besluit van de Vlaamse Regering over een nieuwe functieclassificatie bij lokale besturen en over aangepaste salarisschalen ter uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/nonprofitsectoren (het zogenaamde IFIC-besluit) in overeenstemming met het nieuwe rechtspositiebesluit van 20 januari 2023.

 

Bron: Vlaamse Regering: Wijzigingsbesluit Rechtspositieregeling, 10 november 2023.

​ 

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid