Sorting by

×

Wedden overheidspersoneel stijgen met 2%

 

Inflatievooruitzichten van november 2023 tot december 2024

De onderstaande inflatievooruitzichten van november 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot oktober 2023 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 26 oktober 2023. De olieprijs zou gemiddeld 84 dollar per vat bedragen in 2023 en in 2024. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,08 dollar per euro in 2023 en 1,07 dollar per euro in 2024.

Gemiddelde jaarinflatie stagneert naar 4%

Op basis van die vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023 op 4,1% en in 2024 op 4,0% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021. De groeivoet van de zgn. ‘gezondheidsindex’ – die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen – zou in 2023 gemiddeld 4,4% en in 2024 4,0% bedragen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.

Wedden overheidspersoneel stijgen met 2% in december

In oktober 2023 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan zullen de sociale uitkeringen in november 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices overschreden worden in 2024.

Spilindexvoorspellingen en gevolgen voor wedden in 2024

Spilindex (128,11) zou bereikt worden in maart 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

De volgende spilindex (130,67) zou bereikt worden in september 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2024 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie.

Bron: federaal planbureau -,7 november 2023

​ 

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid