België telt meer dan 1,26 miljoen tijdelijk werklozen

  • Bron: Het Nieuwblad 9-4-2020 0:21
  • Het aantal aanvragen voor tijdelijke werkloosheid is intussen al gestegen tot 1,268 miljoen, als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Zij wijst erop dat het om brutocijfers gaat en verwacht dat er uiteindelijk zowat 900.000 mensen een uitkering zullen krijgen.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid moet massale ontslagen en faillissementen voorkomen. De werknemers krijgen een uitkering van 70 procent van hun loon. Daar komt een vergoeding van ongeveer 150 euro per maand bovenop. De regering vereenvoudigde intussen ook de procedure.

Volgens een eerdere raming zouden 800.000 tot 1 miljoen mensen in het systeem van tijdelijke werkloosheid terechtkomen. Twee weken geleden kwam de teller al boven het miljoen uit en nu gaat het dus al om 1,268 miljoen mensen.

Minister Muylle zegt dat de recente sprong te maken heeft met kleine bedrijven die gewacht hebben tot 1 april om een aanvraag in te dienen en prestaties door te geven. Ze vermoedt wel dat er nu een stabilisatie zal optreden.

Brutocijfers

De minister benadrukt ook dat het om brutocijfers gaat van de aanvragen door bedrijven. Zo kan een bedrijf tijdelijke werkloosheid aanvragen voor al zijn 80 medewerkers, terwijl bijvoorbeeld nog enkele bedienden aan de slag blijven op de boekhouding. Die zitten dan mee in de statistieken.

Muylle verwacht dat uiteindelijk zowat 900.000 werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloosheid zullen krijgen. Een groot deel daarvan is effectief voltijds tijdelijk werkloos. Bij anderen is dat deeltijds of slechts een paar dagen.

Tot 19 april

Een aanvraag indienen kan nog tot 19 april. Tot dan lopen ook de federale maatregelen. Indien die worden verlengd, dan zal ook de aanvraagperiode verlengen, aldus de minister. De periode waarbinnen een werknemer in tijdelijke werkloosheid kan zitten, loopt tot 30 juni. Dat biedt bedrijven de mogelijkheid daar flexibel mee om te gaan, legt de minister uit, bijvoorbeeld indien ze eerst gedeeltelijk de activiteiten willen heropstarten.

Een blik op de verdeling van de provincies leert dat sommige provincies meer aanvragen tellen uit bepaalde sectoren, maar dat het aantal aanvragen grosso modo overeenstemt met het aantal inwoners en bedrijven. Zo spant Antwerpen de kroon met 221.702 aanvragen, terwijl dat er in Luxemburg slechts 22.550 zijn. In Oost-Vlaanderen (166.030) zie je de aanwezigheid van de autosector, terwijl dat in West-Vlaanderen (168.092) vaker de toeristische sector is.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën