Corona-aanpak wordt uitdaging voor het lokaal bestuur.

 

Bron: De Tijd – 21 juli 2020

De federale overheid, de regio’s en de experts die de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis hielden dinsdag overleg om het opflakkerende coronavirus in te dijken. Het aantal besmettingen stijgt opnieuw, met vorige week gemiddeld 150 besmettingen per dag. Pas donderdag wordt definitief afgeklopt, maar de contouren van wat op tafel ligt, zijn al duidelijk. 

Mini-besmettingspiek

Het acuutst is het indijken van een minibesmettingspiek. Overal in het land zijn virusexplosietjes. Overigens is het virus ook in onze buurlanden, en zelfs in delen van Azië waar het lang goed onder controle was, in opmars.Lokaal moeten burgemeesters meer maatregelen kunnen nemen tegen plaatselijke broeihaarden en gemeenschappen die veel infecties kennen.

Het virus grijpt rond zich heen in stedelijk gebied, maar zeker ook daarbuiten, nu nog beperkt tot kleine groepjes mensen die elkaar besmetten. ‘Lokaal moeten burgemeesters meer maatregelen kunnen nemen tegen plaatselijke broeihaarden en gemeenschappen die veel infecties kennen’, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Ze wil haarfijn laten uitzoeken wie hoe besmet raakt. 

 

 

 

Omdat de corona-opsporing vierkant draait, heeft Vlaanderen online een draaiboek gepubliceerd voor lokale uitbraken. De bedoeling is dat de Nationale Veiligheidsraad, het overleg tussen federale topministers, de minister-presidenten en de gezondheidsexperts, dat donderdag formeel goedkeurt en dat Wallonië en Brussel het draaiboek overnemen. 

Meer bottom-up

In grote lijnen komt er een omkering van de aanpak van de contactopsporing. Het systeem wordt meer bottom-up in plaats van top-down, vanuit een centrale database en een centrale aansturing van de contacttracers die besmette mensen en hun contacten bellen. De bedoeling is meer in te zetten op ­lokale opsporing, waarbij een beroep wordt gedaan op huisartsen en lokale zorgwerkers. Die laatsten zijn sinds 1 juli verzameld in zestig Vlaamse zorgclusters. Die kunnen versterking krijgen van het nationale niveau. Dat moet een fijnmazig systeem opleveren, met de optie chirurgische ingrepen te doen, van het sluiten van een school, een horecazaak of een bedrijf, tot in het allerslechtste scenario lokale lockdowns. 

Daarnaast wordt gewerkt aan maatregelen die op middellange termijn het virus weer aan de ketting moeten krijgen. Wie vanuit het buitenland België binnenkomt – met het vliegtuig, de boot, de trein, de bus of de auto – moet 48 uur op voorhand een online formulier invullen, zoals veel Europese landen al gebruiken. Dat moet helpen mensen beter en sneller te traceren. 

Mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht wordt wellicht ook uitgebreid. Navraag leert dat het niet de bedoeling is mondmaskers overal op straat te verplichten, maar wel op drukke plaatsen. Bijvoorbeeld niet langer zodra je een winkel binnengaat, maar meteen in de hele winkelstraat. Mogelijk worden mondmaskers ook verplicht in de horeca als je van en naar je tafel gaat. 

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zal juridisch onderzoeken of een strengere handhaving van de bestaande coronaregels mogelijk is. De analyse is dat er niet veel mis is met het huidige regime, maar dat mensen er in zomermodus veel te laks mee omspringen. 

Het ziet er ten slotte naar uit dat het laatste gesloten deel van ons leven dicht blijft. Er is geen sprake meer van meer mensen toe te laten op events – momenteel is het aantal vastgeklikt op 200 indoor en 400 outdoor.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID