Is de gemeentelijke adviesraad geldig samengesteld ?

Is de gemeentelijke adviesraad geldig samengesteld ?

Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) kent aan lokale besturen, i.c. de gemeenteraden, de bevoegdheid toe over te gaan tot de “organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren”. Deze bevoegdheid wordt duidelijk geregeld in artikel 304 van het DLB. Dit artikel stipuleert in §3, onder andere, het volgende: “Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid, is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.”

Omdat het soms moeilijk is om tot deze verhouding man-vrouw te komen, nemen lokale besturen soms bijkomende beslissingen. Zo hebben verschillende lokale besturen in de statuten van hun overlegorganen en/of adviesraden een bijkomende bepaling opgenomen die stelt dat wanneer de verhouding man-vrouw niet gehaald wordt, het voldoende is aan te tonen dat hiervoor een inspanning is geleverd.

 

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

Vacatures van Indeed