Bron: Parlementaire vragen & antwoorden, 8 december 2020

Het Labo lokale burgerparticipatie startte in januari 2020 en loopt tot december 2022. Voor elk projectjaar wordt er een tussentijdse en eindevaluatie voorzien met de stuurgroep bestaande uit het Agentschap Binnenlands Bestuur, mijn kabinet en de onderzoekers van het internationaal vergelijkend onderzoek van het Instituut voor de Overheid. In juni vond de eerste tussentijdse evaluatie plaats met deze stuurgroep, waarop de resultaten werden voorgesteld en besproken.

De resultaten van het Labo worden, ter inspiratie voor de lokale besturen, ruim verspreid. Dit gebeurt onder meer via de website van VVSG, de nieuwsbrieven van VVSG en ABB en sociale mediakanalen.

Een overzicht van de tussentijdse resultaten vindt u op deze webpagina:

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coproductie-en-burgerinitiatieven.
Naast een beschrijving van de doelstellingen en deelnemers aan het Labo, bevat de

website volgende onderdelen:

  •   Leesvoer: de artikels die in het VVSG-tijdschrift Lokaal verschenen zijn over dit thema;
  •   Praktijken: een dynamische lijst met een 20-tal lokale praktijken die het Labo als inspiratie aanreikt;
  •   Burgerparticipatie: vanuit de praktijk leren van elkaar:

o De opname van het webinar ‘Lokale burgerparticipatie in de praktijk’ (8oktober 2020), samen met de Q&A en de powerpoint;
o 3 praktijkvideo’s waarbij telkens 3 cases worden voorgesteld (een overheidsinitiatief, een burgerinitiatief en een partnerschap),becommentarieerd door een expert;
o Uitgeschreven fiches van de cases die in de video’s aan bod komen.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID