Experts armoedebestrijding – Terbeschikkingstelling aan lokale besturen

Bron: Parlementaire vragen, 04/12/2020

In het kader van armoedebestrijding in Vlaanderen wordt aan lokale besturen met een sterk lokaal uitgebouwd armoedebestrijdingsbeleid de mogelijkheid geboden om een medewerker die deskundig is in het uittekenen van een lokaal armoedebestrijdingsbeleid ter beschikking te stellen aan een andere gemeente om zodoende armoedebestrijding naar een hoger niveau te tillen.

De maatregel over de uitwisseling van expertise inzake armoedebeleid tussen lokale besturen maakt deel uit van het Vlaams actieplan Armoedebestrijding, dat op vrijdag 25 september werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De maatregel heeft als timing 2021-2024 en moet nog verder worden uitgetekend en geoperationaliseerd. Hiervoor zal overlegd worden met VVSG.

De doelstelling van deze maatregel is om kennis en expertise over lokaal armoedebestrijdingsbeleid ter beschikking te stellen van lokale besturen. Lokale besturen met een sterk uitgebouwd lokaal armoedebestrijdingsbeleid zullen een medewerker die deskundig is in het uittekenen van een lokaal armoedebestrijdingsbeleid ter beschikking kunnen stellen van een andere gemeente of stad om daar hun succesvolle aanpak te introduceren en het lokale armoedebestrijdingsbeleid mee naar een hoger niveau te tillen. De lokale besturen die medewerkers ter beschikking stellen, zullen hiervoor gecompenseerd worden.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID