Omgevingsvergunning en -loket – Evaluatie

Parlementaire vraag van EMMILY TALPE  aan ZUHAL DEMIR (publicatie 29 04 2021)
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Het Omgevingsloket is sinds 1 januari 2018 algemeen van kracht voor wie een zogenaamde omgevingsvergunning aanvraagt. Deze vergunning betreft een samenvoeging van de oude bouw- en milieuvergunningsaanvraag. De voorbije jaren werd al stevig geïnvesteerd in de performantie van het loket. Dat was nodig gezien de moeilijke start van het loket – samen met het loket voor de digitale bouwaanvraag (DBA) – gedurende de piekperiode in 2017. Tegelijk ontvangen we uit het werkveld toch nog heel wat signalen dat deze procedureomslag ook heel wat meer administratieve lasten met zich meebracht.

In het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 kondigde de Vlaamse Regering aan werk te zullen maken van een gebruiksvriendelijk omgevingsloket doorheen het hele vergunningentraject (inclusief beroep) en DSI (digitaal uitwisselingsplatform voor RUP). Dat past binnen een grotere oefening om werk te maken van de vereenvoudiging van de omgevingsvergunningsprocedure en andere planningsprocedures. Daarnaast stelde de Vlaamse Regering ook als ambitie voor om de adviesverplichtingen van de Vlaamse administraties bij vergunningen en plannen maximaal te integreren in de omgevingsvergunning.

  1. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verhouding volledig/onvolledige dossiers per provincie (2017-2020): 2017 2018 2019 2020

ANTWERPENVolledig en ontvankelijk34514.52417.98118.880
Onvolledig1642.2102.6403.096
Percentage Onvolledig32%13%13%14%
LIMBURGVolledig en ontvankelijk2787.9349.66810.310
Onvolledig421.4581.6321.654
Percentage Onvolledig13%16%14%14%
OOST- VLAANDERENVolledig en ontvankelijk25814.95618.95019.540
Onvolledig1631.9012.1202.399
Percentage Onvolledig39%11%10%11%
VLAAMS-BRABANTVolledig en ontvankelijk3649.86012.13712.974
Onvolledig1241.0101.2601.221
Percentage Onvolledig25%9%9%9%
WEST- VLAANDERENVolledig en ontvankelijk60213.82617.05617.826
Onvolledig291.2051.2121.150
Percentage Onvolledig5%8%7%6%

Het percentage onvolledig verklaarde aanvragen blijft constant en is voor elke provincie nagenoeg gelijk; enkel voor West-Vlaanderen noteren we een lager cijfer. Dit zijn uiteraard de gemiddelde cijfers per provincie.

Efficiëntiewinst mogelijk ? Wat met onvolledige dossiers ?

De meeste dossiers worden ingediend bij de gemeenten. De redenen waarom een dossier onvolledig wordt verklaard, kunnen veelvuldig zijn.

Het omgevingsdecreet voorziet de mogelijkheid om een onvolledig ingediende aanvraag te laten aanvullen in plaats van onvolledig te verklaren. Ik stel vast dat lokale besturen daar (te) weinig gebruik van maken. In het Omgevingsloket is sinds september 2020 een functionaliteit opgenomen die het eenvoudiger maakt om een onvolledige aanvraag te laten aanvullen. De administratie licht de gemeenten hierover in tijdens verschillende overlegmomenten (de lokale atria).

Laat een reactie na

Archief

Categorieën