Personeelsvragen voor de dienst omgevingsvergunning

Schriftelijke vraag Omgevingsvergunning en -loket – Evaluatie

Parlementaire vraag van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir (29 april 2021)

  • Omgevingsvergunningen: zelf doen of uitbesteden ?
  • Veel lokale besturen ervaren de moeilijkheid om een omgevingsambtenaar aan te werven. Bij werkenbijdeoverheid.be komen wekelijks vacatures binnen.In welke mate is het gebruikelijk dat overheden de opmaak voor eigen omgevingsvergunningen beginnen uit te besteden? Is dat kostenefficiënt? Welke richtlijnen geeft de minister aan de lokale overheden en agentschappen daarover?

Antwoord:

Gemeenten zijn autonoom en de situatie is in elke gemeente anders. De gemeente maakt zelf de afweging of het uitbesteden van de opmaak van omgevingsvergunningen in hun specifiek geval kostenefficiënt is

Werkbelasting: dringend te bekijken.

Heeft de minister zicht op de uitval van ambtenaren – zowel lokaal als gewestelijk – die hoofdzakelijk belast zijn met de opmaak van de vergunningen enerzijds, en de ambtenaren die belast zijn met het volledig verklaren van de dossiers anderzijds?

Antwoord:

Er zijn geen cijfergegevens gekend over ziekteverzuim die een onderscheid maken tussen de specifieke (deel)taken die de ambtenaren vervullen.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID