Rechspositieregelling lokale en provinciale besturen

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat de mogelijke nadelige impact remedieert die contractuele personeelsleden van lokale en provinciale besturen ondervinden door in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden geplaatst naar aanleiding van de coronapandemie. Daarnaast realiseert het besluit de dringende conformatie aan hogere normen die de Vlaamse overheid verplicht is door te voeren bij een eerstvolgende wijziging van de reglementering rond de rechtspositieregeling. Het besluit creëert ook de mogelijkheid voor besturen om personeelsleden op vrijwillige basis vakantiedagen en/of een gedeelte of geheel van hun eindejaarstoelage en/of het bedrag van hun fietsvergoeding in te laten ruilen tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit. Er wordt ook nog een nieuw quarantaineverlof gecreëerd voor statutaire personeelsleden ter compensatie van de sluiting van scholen en opvangcentra en voor personeelsleden die in quarantaine moeten zonder zelf ziek te zijn. Dat verlof wordt toegekend als er geen oplossing kan gevonden worden via telewerk of de opname van andere verloven of overuren en gaat gepaard met een weddevermindering. 

Bron: Vlaamse ministerraad, 12 maart 2021 12-3-2021 17:07

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

Vacatures van Indeed