Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten: een kluwen

Bron:

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Stand van zaken

Bron: Parlementaire vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan minister Bart Somers -publicatie 09 /02/2021 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1647329

Veel lokale besturen proberen door samenwerking met andere besturen hun bestuurskracht te verhogen om zo te voldoen aan de gestelde verwachtingen. Daarnaast hebben de Vlaamse en de federale overheid en de provincies in het verleden binnen verschillende beleidsdomeinen structuren en gebiedsafbakeningen opgericht. Op het schaalniveau tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen zijn daardoor veel nieuwe initiatieven ontstaan. Deze nemen uiteenlopende vormen aan, gaande van informeel overleg tussen gemeentelijke ambtenaren over intergemeentelijke samenwerkings- verbanden volgens het decreet over het lokaal bestuur, naar geografische afbakeningen tot planningsinstrumenten ten behoeve van de Vlaamse overheid. In een aantal gevallen zijn die initiatieven niet op elkaar afgestemd en niet afgestemd op de lokale situatie. 

Hierbij een overzicht van wat er bestaat:

Aantal samenwerkingsverbanden in Vlaanderen en de vijf Vlaamse provincies
Per type intergemeentelijk samenwerkingsverband
ProjectverenigingAantal samenwerkings-verbanden
Actief in één provincie67
Actief in twee provincies3
Actief in drie provincies1
Actief in vier provincies0
Actief in alle provincies0
TOTAAL71
Dienstverlenende verenigingAantal samenwerkings-verbanden
Actief in één provincie18
Actief in twee provincies2
Actief in drie provincies2
Actief in vier provincies1
Actief in alle provincies1
TOTAAL24
Opdrachthoudende verenigingAantal samenwerkings-verbanden
Actief in één provincie38
Actief in twee provincies12
Actief in drie provincies5
Actief in vier provincies2
Actief in alle provincies0
TOTAAL57
Per provincie
AntwerpenType intergemeentelijk samenwerkingsverband Aantal samenwerkings-verbanden
 Projectvereniging 
 Enkel actief in deze provincie11
 Actief in verschillende  provincies3
 Dienstverlenende vereniging 
 Enkel actief in deze provincie5
 Actief in verschillende  provincies6
 Opdrachthoudende vereniging 
 Enkel actief in deze provincie8
 Actief in verschillende  provincies11
TOTAALCumulatief44
 Enkel actief in deze provincie24
 Actief in verschillende  provincies20
LimburgType intergemeentelijk samenwerkingsverband Aantal samenwerkings-verbanden
 Projectvereniging 
 Enkel actief in deze provincie12
 Actief in verschillende provincies0
 Dienstverlenende vereniging 
 Enkel actief in deze provincie4
 Actief in verschillende provincies1
 Opdrachthoudende vereniging 
 Enkel actief in deze provincie3
 Actief in verschillende provincies5
TOTAALCumulatief25
 Enkel actief in deze provincie19
 Actief in verschillende provincies6
Oost-VlaanderenType intergemeentelijk samenwerkingsverband Aantal samenwerkings-verbanden
 Projectvereniging 
 Enkel actief in deze provincie18
 Actief in verschillende provincies3
 Dienstverlenende vereniging 
 Enkel actief in deze provincie3
 Actief in verschillende provincies6
 Opdrachthoudende vereniging 
 Enkel actief in deze provincie7
 Actief in verschillende provincies14
TOTAALCumulatief51
 Enkel actief in deze provincie28
 Actief in verschillende provincies23
Vlaams-BrabantType intergemeentelijk samenwerkingsverband Aantal samenwerkings-verbanden
 Projectvereniging 
 Enkel actief in deze provincie12
 Actief in verschillende provincies3
 Dienstverlenende vereniging 
 Enkel actief in deze provincie2
 Actief in verschillende provincies4
 Opdrachthoudende vereniging 
 Enkel actief in deze provincie10
 Actief in verschillende provincies12
TOTAALCumulatief43
 Enkel actief in deze provincie24
 Actief in verschillende provincies19
West-VlaanderenType intergemeentelijk samenwerkingsverband Aantal samenwerkings-verbanden
 Projectvereniging 
 Enkel actief in deze provincie14
 Actief in verschillende provincies0
 Dienstverlenende vereniging 
 Enkel actief in deze provincie4
 Actief in verschillende provincies2
 Opdrachthoudende vereniging 
 Enkel actief in deze provincie10
 Actief in verschillende provincies5
TOTAALCumulatief35
 Enkel actief in deze provincie28
 Actief in verschillende provincies7

Laat een reactie na