Kindvriendelijke gemeenten

Tijdens de bespreking van de begroting in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 19 oktober 2020 stelde de minister daarover nog het volgende: “Het labelKindvriendelijke Steden en Gemeenten zal voortaan, conform de afspraak met de administratie en de sector, bottom-up toegekend worden. De analyse gebeurt door de sector, gemeente per gemeente, zonder politieke of ministeriele inmenging. De minister is tevreden dat het label aan populariteit wint en dat meer gemeenten het echt willen behalen.” Op de website http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/ vinden we op dit moment 26 gemeenten terug die het label behaalden.

  1. Op 14 juli 2020 hebben 6 steden en gemeenten een portfolio ingediend om te kandideren voor het label Kindvriendelijke steden en gemeenten 2020 – 2025.
  2. Op 6 april 2020 hebben 4 steden een kompas ingediend om te kandideren voor een verlenging van het label Kindvriendelijke steden en gemeenten in 2020 – 2025.
  3. Het totaal aantal erkenningen vermeld op de website www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be zijn alle erkenningen, inclusief alle laureaten van 2020.
  4. Naast de ondersteuningsopdracht van de labelwerking in handen van Bataljong, de middelen voor het Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke steden en gemeenten en het verder verdelen van het “Inspiratiekader voor een Kindvriendelijke stad of gemeente”, zoals reeds vermeld in mijn antwoord op SV 39, zullen er in het JKP 2020- 2024 verschillende acties uitgewerkt worden die lokale besturen ondersteunen in het voeren van een kindvriendelijk beleid.Ik blijf ook de jeugdmonitor aanbieden als tool ter ondersteuning van de beleidsparticipatie lokaal en stem de tool zo goed mogelijk af op de noden van de lokale besturen.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID