Sorting by

×

Het lerarentekort geraakt niet opgelost.

 

Vlaanderen kampt met een tekort aan leerkrachten, op alle niveaus. De bevoegde minister kreeg het deze week weer te horen. Dit is niet in één twee drie op te lossen. Maar uiteindelijk blijft een minister van Onderwijs wel verantwoordelijk, vinden de parlementsleden.

Dit was duidelijk in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement.

Klassen sluiten in Brussel

Het lerarentekort noopt enkele Brusselse scholen tot drastische maatregelen. Enkele tientallen kinderen uit Schaarbeek moeten in het midden van het schooljaar op zoek naar een nieuwe school. Een aantal leerkrachten ­besliste om naar de Vlaamse rand te vertrekken, het noopt alvast twee Nederlandstalige scholen tot het sluiten van klassen.

De minister werd daarbij een gebrek aan ‘sense of urgency’ verweten.

Structureel plan ontbreekt nog steeds

Minister Weyts maakte  nog eens een oplijsting van alle ad-hocmaatregelen die inderdaad zijn genomen. In het parlement was vooral de kritiek te horen  dat het  nog altijd ontbreekt aan een structureel plan om de job van leerkracht aantrekkelijker te maken in Vlaanderen en in Brussel.

Bron: Plenaire vergadering Vlaams Parlement, 6 maart 2024

Bron: De Standaard, 7 maart 2024, Een minister mag op zijn minst empathie tonen

 

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid