Sorting by

×

Meer personeelsbevoegdheid voor de rechterlijke orde

 

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een voorontwerp van wet goed die  de magistratuur meer autonomie moet geven over het beheer van personeel en organisatie.

Dit voorontwerp van wet tot optimalisatie van het verzelfstandigd beheer en van de werking van de rechterlijke orde voert het regeerakkoord uit dat meer mogelijkheden voor de magistratuur vooropstelt om zelf beslissingen over het beheer van de hoven en rechtbanken te nemen. Het objectief hierbij is dat Justitie efficiënter en eenvoudiger wordt voor de burger, met garanties voor toegankelijkheid, kwaliteit en een behandeling binnen de redelijke termijn.

 

kernwoorden: magistratuur, autonomie, efficiëntie

 

Bronnen: News.Belgium datum artikel: 27/10/2023

 

​ 

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid