Sorting by

×

Rapportering aan raadsleden moet transparant, leesbaar en bruikbaar

 

Beleids- en beheerscyclus (BBC) lokale en provinciale besturen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers

Bron: Vlaamse Regering, 12 mei 2023

Voor de werking van de lokale autonomie en het streven naar democratische en bestuurskrachtige lokale besturen zijn de lokale mandatarissen een cruciale schakel. Om hun rol ten volle te kunnen opnemen, is daarom kwalitatieve en gepaste financiële en beleidsinformatie nodig, en dus ook een correcte en transparante rapportering over het beleid en de lokale financiën. De Vlaamse Regering wil de transparantie, de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de beleidsrapporten volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de raadsleden verder verhogen. Ze wijzigt daarvoor principieel het besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. De wijzigingen zorgen voor ruimere mogelijkheden om kwalitatieve en vlot leesbare beleidsrapporten te presenteren aan de raadsleden, en versterken de werking van de lokale en provinciale raden. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de VVSG, van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en daarna van de Raad van State.

 
 

​ 

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid