Sorting by

×

Vlaanderen wil 12000 personen met arbeidsongeschiktheid aan het werk

 

Vanaf 2024 wil Vlaanderen jaarlijks minstens 12.000 personen met een erkenning arbeidsongeschiktheid in een re-integratietraject of persoonlijke begeleiding bij VDAB en partners opstarten met goedkeuring van het ziekenfonds. Dit is zo opgenomen in het Raamakkoord tussen VDAB, het RIZIV en de Verzekeringsinstellingen.

Om deze ambitie te realiseren worden diverse initiatieven opgezet, vb via mutualiteiten, arbeidsartsen,….

Met deze oproep wil de Vlaamse Regering tijdelijk extra middelen voorzien om de instroom van personen met gezondheidsuitdagingen naar VDAB te versnellen. De doelstelling van deze oproep is om in Vlaanderen vindplaatsgerichte en outreachende acties op te zetten om personen met gezondheidsuitdagingen te gaan bereiken, hen (en hun zorgprofessionals) te informeren en hen te sensibiliseren om op korte termijn concrete stappen naar werk te zetten. Deze acties dienen plaats te vinden in een welzijns-of zorgsetting (o.a. ziekenhuis, revalidatiecentra, eerstelijnszones…) en worden uitgevoerd door organisaties met expertise in deze methodieken en kennis van het activering/ondersteuningsaanbod voor personen met gezondheidsuitdagingen.

 

Bron: Beslissingen Vlaamse Regering, 17 november 2023

 

​ 

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid