Sorting by

×

Dan toch geen verplichte gemeentefusies !

 

Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD) is geen voorstander van een verplichte fusie tussen gemeenten. Ze slaat daarmee een andere toon aan dan haar voorganger Bart Somers, die gemeenten wél wilde verplichten te fuseren.

Ruim een maand geleden laaide het debat over de fusionering van gemeenten in Vlaanderen weer even op. Aanleiding was een rapport dat op vraag van toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) tot stand kwam. Daarbij werd vooral de conclusie naar voor geschoven: “Vanaf 2030 moet Vlaanderen die kunnen verplichten”
Daarin braken vier universiteiten een lans voor opgelegde gemeentefusies. Nu hebben gemeenten nog de mogelijkheid om vrijwillig te fuseren, met financiële steun. Somers had zich voordien ook al voor verplichte fusies uitgesproken. Hij achtte het mogelijk van 300 naar 100 gemeenten te gaan.

Protest tegen verplichte fusies
Voor coalitiepartner CD&V kan van een verplichting in elk geval geen sprake zijn. En minister Rutten, de opvolgster van Somers, is er ook geen voorstander van fusies op te leggen. “Ik moedig fusies aan daar waar wenselijk en nodig, ik laat dat van beneden naar boven komen”, antwoordde ze vandaag in het Vlaams Parlement op vragen van Brecht Warnez (CD&V) en Kurt De Loor (Vooruit).

De zwaar gecontesteerde beslissing van de fusie van Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke  leidde intussen tot honderden klachten aan het adres van Agentschap Binnenlands Bestuur en tal van protesten. Ook dat zal de minister niet zijn ontgaan.  Volgens de liberale minister zal er de volgende legislatuur wellicht opnieuw “een oefening in die richting” komen, “maar ik ben persoonlijk niet voor verplichte fusies”, luidde het.

 

Bronnen:

VRT NWS – 28 11 2023   Minister Rutten is geen voorstander van verplichte gemeentefusies  

Radio 1 – 28 11 2023   https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/minister-gwendolyn-rutten-over-vele-bezwaren-tegen-gemeentefusies-discussie-zou-moeten-gaan-over-goed-bestuur

Gazet Van Antwerpen 01 12 2023 Zwijndrecht buigt zich opnieuw over fusie met Beveren en Kruibeke

Lees ook: werkenbijdeoverheid.be, 18 10 2023: Gemeentefusies weer voorwerp van discussie
 

​ 

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid