De taaklast van de omgevingsambtenaar heeft gevolgen.

In een parlementaire vraag van november 2020 ging het over de taakbelasting van de omgevingsambtenaar en de bijkomende gevolgen van de Coronacrisis. Architecten trekken aan de alarmbel.

Bron: Schriftelijke vragen, publicatie 14/01/2020.

Omgevingsvergunningsaanvraag op gemeentelijke niveau – Efficiëntie digitaal loket

Sinds 2017 zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen. De taaklast voor de gemeentelijke diensten voor stedenbouw en ruimtelijke planning breidde daardoor fel uit. Niet alle diensten zijn qua mankracht, kennis en expertise al opgewassen tegen hun nieuwe taken. Daardoor zijn de openingsuren van de fysieke loketten drastisch teruggeschroefd. Sinds de coronacrisis is dit fenomeen nog toegenomen.

Architecten kloppen voor de vergunningen van hun klanten geregeld aan bij de dienst Omgeving van een gemeente. Idealiter verloopt dat in een dialoog met de ambtenaar, waarbij beide partijen samen naar een oplossing zoeken in functie van algemene én individuele belangen. Helaas krijgen de architecten nogal wat meldingen van collega’s die niemand meer in levenden lijve te spreken krijgen en digitaal afgewimpeld worden. Dat heeft desastreuze gevolgen: vergunningsaanvragen worden op goed geluk toch maar ingediend, zonder dat het vooraf is besproken met de gemeente, en dus met een geringere kans op slagen.

Voor de architecten lijkt het vaak alsof ze met een computer onderhandelen. Ambtenaren verschuilen zich in zo’n geval achter het luik van hun e-loket en grijpen terug naar een te strikte toepassing van regels, zonder oog voor nuances en besognes die in een persoonlijk gesprek wel aan bod zouden kunnen komen. Een vergunning aanvragen is complexer geworden: architecten dienen noodgedwongen een onvoldoende afgetoetste aanvraag in, waarna de ambtenaren het noodgedwongen terug naar af sturen en het hele proces opnieuw begint. Termijnen beginnen opnieuw te lopen, bouwheren raken gefrustreerd of haken af, architecten leiden economische verliezen omdat zij verantwoordelijk worden geacht voor het niet slagen van de aanvraag. De workload neemt opnieuw toe, zowel voor ambtenaren als voor architecten, want uitstel is geen afstel natuurlijk.

Het antwoord op de vraag door de minister + de statistieken met betrekking tot vergunningen kan u op de site vinden van het Vlaams Parlement.

Op de jobsites voor overheidspersoneel: werkenbijdeoverheid.be en werkenbijdegemeente.be staan momenteel een 20-tal vacatures te wachten op kandidaten.

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID