Personeelsuitgaven in de lokale besturen.

Overzicht van de personeelsuitgaven van de lokale besturen 2016-2020

Bemerking: 

1/ De cijfers in dit rapport  zijn gebaseerd op de digitale rapporteringen over de gegevens van de beleidsrapporten. Voor de jaarrekeningen 2020 heeft ABB tot op 17 september 2021 284 originele en 16 voorlopige aanleveringen ontvangen. De website van ABB bevat een link naar de analysetool https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc/data) die de data weergeeft.

2/ In de periode april-mei 2020 werd geschat dat 4% van alle contracten over alle besturen heen zich in het stelsel van tijdelijke werkloosheid bevond. Dat aandeel was significant groter in de verzelfstandigde entiteiten dan in de gemeentebesturen. Deze schatting gebeurde op basis van een bevraging bij de lokale besturen. De gegevens van de individuele gemeenten zijn niet beschikbaar.

 

Bron: ABB – 08 11 2021 Evolutie  personeelskost   2016-2020

Laat een reactie na

Archief

Categorieën

NIEUWSBRIEF OVERHEID