Sorting by

×

Verbale en fysieke agressie tegen recyclageparkwachters

Bron: Parlementaire vraag van FREYA PERDAENS – antwoord gepubliceerd op 05/02/2021

aan ZUHAL DEMIR – VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Aanleiding van de vraag

In november 2019 maakten de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval de resultaten van een rondvraag bekend. Daaruit bleek dat bijna 9 op de 10 recyclageparkwachters en afvalophalers in 2019 met verbale of fysieke agressie te maken kregen, al komt agressie iets minder frequent voor dan twee jaar geleden en krijgen ze ook al eens een compliment. Dit nieuws werd gebracht aan de start van de vierde week van de afvalophaler en recyclageparkwachter, die wordt georganiseerd met de steun van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Fost Plus.

Uit het antwoord van de minister komen volgende zaken naar voor.

  1. De rondvraag in 2019 is uitgevoerd door VVSG en Interafval. Er zijn geen nieuwe cijfers bekend voor 2020.
  2. De opleiding, gegeven aan de parkwachters had vooral als doel om de parkwachten handvaten aan te reiken om beter om te gaan met bezoekers. Er is geen meting van effecten bekend.
  3. In het kader van lerende netwerken afvalbeleid organiseren Interafval en de OVAM in het najaar van 2021 drie “train the trainer” opleidingen voor parkwachters, waarbij er ook aandacht is voor het omgaan met weerstand. Deze drie geplande opleidingen zullen analoog zijn aan de in 2019 georganiseerde opleidingen in het kader van URBANREC. De bedoeling is dat de opgeleide parkwachters op hun beurt de vaardigheden uitdragen naar hun collega’s. Afvalintercommunales geven ook los van de “URBANREC-opleiding” op regelmatige basis opleidingen aan de parkwachters. Omgaan met situaties van verbale en non-verbale agressie en meer in het algemeen klantvriendelijkheid zijn daar een onderdeel van.
  4. Er zijn momenteel geen representatieve cijfers voor Vlaanderen beschikbaar. De meeste afvalintercommunales houden zelf cijfers bij van het aantal gevallen van verbale of non-verbale agressie ten opzichte van recyclageparkwachters. De tussenkomst van politiediensten is uitzonderlijk.

Leave your thoughts

Archieven

Categorieën

Werkenbijdegemeente  is een partnersite van: werkenbijdeoverheid